Elk mens valt soms terug in een ‘onvolwassen’ stuk. Je zou het kunnen omschrijven als alle verdedigingsmechanismen of egopatronen die je ontwikkelt om geen oude pijn of onvervulde behoeften te voelen.

Je bent vooral bezig met de focus op jezelf, soms bewust en heel vaak onbewust. Je doet dingen, vertoont een bepaald (niet authentiek) gedrag om bijvoorbeeld liefde, waardering, goedkeuring en erkenning te krijgen. De focus ligt op wat kan ik doen om mezelf goed te voelen zonder de oude pijn te hoeven voelen.