Wat wij bedoelen met Feminine Expression is op een lijfelijke manier uiting geven aan je gevoelens, verlangens, je vrouwelijkheid en daarin jezelf zo authentiek mogelijk uitdrukken.

De bekendste manier van uiten voor het Vrouwelijke is natuurlijk praten. Feminine Expression gaat er echter over hoe je dit vanuit je lijf doet. Hoe kunnen we ons echt van binnenuit uitdrukken, echt in verbinding met ons bekken.

Je kunt dit doen door klank en beweging. Je adem kan daarin een hulpmiddel zijn. Het is een prachtige oefening om deze elementen met elkaar te laten bewegen en versmelten.