Deels wel, deels niet. Een deel van wat we aanbieden is gestoeld op anatomie, fysiologie en neurologie. De delen die wij aanbieden over het bekken, spanning in de bekkenbodem en massage zijn goed te onderbouwen vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Veel dingen zijn echter nog niet onderzocht op het gebied van vrouwelijke seksualiteit. Alles wat wij delen komt voort uit onze eigen ervaring. Wetenschap vinden wij belangrijk maar de weten-schap van ons eigen lijf en jouw lijf is fundamenteel.

Om hier een voorbeeld bij te geven:

In de wetenschap is het bestaan van de G-spot nog steeds een discussiepunt. In de praktijk hebben vrouwen andere orgastische ervaringen vanuit dit gebied en in onze ervaring kan elke vrouw leren om zo’n G-spot orgasme te hebben. De wetenschap is er (nog) niet, maar onze ervaring is hier in leidend.