Goeie vraag, aanspannen en dan ontspannen. Dan masseren. Vinger eruit, navoelen en dan de rest. Inderdaad niet aangespannen masseren.